Замовник

Смарт-Холдинг
Web-site: http://www.smart-holding.com

Завдання проекту

Вихід холдингу на нові сегменти ринку, створення нових продуктів і рішень, стрімке зростання клієнтської бази, розширення переліку нових напрямів бізнесу, зокрема банківського і географічний, розгалужена інфраструктура підприємств стали приводом трансформації ролі ІТ в організації.

Метою холдингу стало створення гнучкої і клієнт-орієнтованої структури управління наданням ІТ-послуг компаніям, що входять до складу холдингу.

Ключові завдання:

1. підвищення рівня автоматизації операційної діяльності холдингу, створення єдиного інформаційного простору управління ІТ-послугами;

2. скорочення витрат часу і засобів на розробку, впровадження нових ІТ-послуг, а також супровід і підтримку існуючих ІТ-послуг.

3. підвищення якості ІТ-обслуговування.

4. забезпечення проактивної взаємодії з бізнесом.

5. забезпечення максимальної прозорості технологічних процесів.

Фахівці SI BIS у рамках проекту допомогли Замовникові сформулювати цілі і структурувати послідовність спільних дій з їх реалізації.

Критерії вибору системи

SI BIS в проектах з діагностики і розробки моделі цільової архітектури підприємств використала архітектурні підходи Casewise framework і TOGAF.

Послідовне застосування інструментів з дослідження архітектурного підходу Casewise framework дозволило правильно провести обстеження, а використання TOGAF – запустити правильний цикл розробки і визначити послідовні фази в розробці і впровадженні кінцевого продукту цієї програми проектів – сучасного підприємства з надання ІТ-послуг.

Для проведення аудиту існуючих в ПрАТ “Смарт – Холдинг” процесів управління ІТ, у тому числі оцінки на відповідність рекомендаціям бібліотеки стандартів ITIL 3.1, був обраний найбільш відповідний до цієї сфері перевірки методичний матеріал – практики управління досягнення контрольованих ІT- цілей – COBIT.

Ключову роль в проведенні аудиту зіграв позитивний ефект синергії декількох методологій : COBIT, ITIL, PRM – IT, ITUP.

На етапах програми проектів в ПрАТ “Смарт-холдинг” були розглянуті архітектура даних і архітектура додатків з надання ІТ-послуг, а також технологічна архітектура платформ.

Рішення

Аудит процесів

Результати проекту

В результаті кропіткої роботи аналітиків SI BIS і фахівців ПрАТ “Смарт-холдинг” досягнуті наступні результати:

Отримана достовірна оцінка існуючої моделі архітектури надання ІТ-послуг на підприємстві.

Отримана достовірна оцінка рівня розвитку ІТ-процесів на підприємстві.

Сформовані рекомендації першочергових напрямів вдосконалення системи ІТ-управління.

Виявлені процеси, що вимагають першочергової автоматизації.

Сформовані рекомендації в ІТ-системах підтримки надання ІТ-послуг і їх взаємодія, дана оцінка міри покриття процесів і інформаційних потоків існуючими системами.

Повністю задокументована модель цільової мережі процесів управління ІТ і надання ІТ-послуг майбутнього ІТ-підприємства.