Замовник

Дельта Банк
Web-site: www.deltabank.com.ua

Завдання проекту

Основна мета аудиту – обстеження поточної ІТ-інфраструктури і розробка рекомендацій щодо подальшої її оптимізації. Аудит полягав в обстеженні і аналізу існуючої інфраструктури, інвентаризації використовуваних ресурсів, моніторингу мережі зберігання даних і серверної інфраструктури, а також формуванні звітів і рекомендація щодо подальшої оптимізації.

Рішення

Аудит IТ-інфраструктури

Результати проекту

В результаті проведеного аудиту в АТ “Дельта Банк” компанія SI BIS акцентувала увагу на наступних аспектах оптимізації:

  • перехід на продуктивніші RISC-сервери IBM Power 7;
  • використання IBM System Director для єдиного управління ІТ-інфраструктурою і скорочення витрат на володіння серверними ресурсами;
  • консолідація серверів на основі віртуальної інфраструктури Hyper – V/VMWare, яка дозволить скоротити витрати на адміністрування великої кількості серверів, скоротити кількість устаткування, поліпшити управління дисковим простором і продуктивністю, підвищити безпеку і доступність даних, зменшити час адаптації до змін бізнес-вимог, зменшити об’єм адміністрування і підтримки, забезпечити масштабованість інфраструктури;
  • використання IBM Tivoli Storage Manager v6. Це рішення містить поліпшення, що стосується продуктивності і моніторингу системи резервного копіювання;
  • перехід на використання схеми конфігурації серверів Library Manager Server.