Замовник

Пiреус Банк
Web-site: www.piraeusbank.ua

Завдання проекту

«Піреус Банк» планував запуск ряд нових сервісів і послуг для своїх клієнтів. В той же час, існуючі обчислювальні ресурси в якийсь момент стали обмежувати можливості Банку. В результаті, були зроблені висновки, що використання власної інфраструктури разом з інтеграцією ресурсів і сервісів сторонніх провайдерів є оптимальним шляхом розвитку інформаційної структури Банку. Проаналізувавши ряд пропозицій і власні можливості, було вирішено перенести частину обчислювальних і комунікаційних сервісів на зовнішній майданчик.

Основною метою і завданням проекту була мінімізація ризиків Банку з точки зору ІТ. Під проектом міграції малося на увазі фізичне переміщення обчислювальних потужностей основного ЦОД Банку, з дотриманням усіх норм по відмовостійкості і безпеці на майданчику провайдера.

Критерії вибору системи

Для реалізації процесу міграції потрібно було виконати ряд обов’язкових вимог, на основі яких компанія SI BIS розробила план міграції.

Однією з найважливіших вимог були жорсткі часові рамки перенесення основних серверів, їх максимальний downtime складав 4 години. Для страховки від можливих наслідків непередбачених ситуацій, технічними фахівцями SI BIS був створений резервний фонд, який розміщувався на стороні замовника і у разі аварії міг перейняти на себе обробку даних.

Для того, щоб вкластися в рамки простою сервісів, була проведена онлайн-синхронізація систем збереження. Повна синхронізація систем збереження дозволила по черзі перенести їх, звівши ризики втрати даних фактично до нуля.

Роботи по міграції проходили у декілька етапів. Найскладнішим і довгостроковим був попередній етап повторного аудиту усіх систем, сервісів і процесів.

Для кожного сервісу був повторно виписаний можливий максимальний downtime. Всього на той момент у Банку було налічено близько 65 сервісів, з урахуванням яких і був розроблений графік проекту. Був створений дуже детальний покроковий план по міграції, що значно спростило сам процес перенесення і підключення устаткування. В першу чергу на новий майданчик були перенесені некритичні сервіси, а після продовжили міграцію сервісів, що залишилися після аналізу їх роботи. Таким чином, була здійснена безпосередня міграція сервісів в три етапи.

Рішення

Рішення для сучасних ЦОД

Результати проекту

В результаті роботи компанії SI BIS, як генерального підрядника проекту по міграції обчислювальних і комунікаційних потужностей ПАТ «Піреус Банк», було забезпечено збереження даних і коректна робота усіх процесів та сервісів Банку після їх перенесення на майданчик провайдера.

Особливості проекту

Для того чтобы вложиться в рамки простоя сервисов, была проведена онлайн-синхронизация систем хранения. Полная синхронизация систем хранения позволила поочередно перенести их, сведя риски потери данных фактически к нулю.

Работы по миграции проходили в несколько этапов. Самым сложным и долгосрочным был предварительный этап повторного аудита всех систем, сервисов и процессов.

Для каждого сервиса был повторно выписан возможный максимальный downtime. Всего на тот момент у Банка было насчитано около 65 сервисов, с учетом которых и был разработан график проекта. Был создан очень подробный пошаговый план по миграции, что значительно упростило сам процесс переноса и подключения оборудования. В первую очередь на новую площадку были перенесены некритичные сервисы, и после, продолжили миграцию оставшихся сервисов после анализа их работы. Таким образом, была осуществлена непосредственная миграция сервисов в три этапа.