Замовник

ВТБ Банк
Web-site: https://vtb.ua/ru/

Про замовника

VTB Bank (Україна) – стабільний універсальний банк, який входить до групи найбільших банківських установ країни відповідно до класифікації Національного банку України. Профільними напрямками роботи банку є комплексне обслуговування великих корпоративних клієнтів, малого і середнього бізнесу, а також обслуговування фізичних осіб.

Завдання проекту

На черговому етапі розвитку перед “ВТБ Банком” постало питання створення катастрофостійкого програмно-апаратного комплексу. Основа такого рішення – мережа зберігання, резервування і обробки даних. Новий комплекс повинен був стати не лише виключно надійним, продуктивним (для підтримки функціонування діючих додатків) і масштабованим, але й забезпечувати необхідний рівень резервування даних.

Проблеми і передумови проекту

Для забезпечення працездатності АБС Б2 і задоволення вимог до продуктивності і катастрофостійкості було прийнято рішення про впровадження інтегрованого комплексу, орієнтованого на вертикальне масштабування, тобто збільшення продуктивності за рахунок модернізації серверів (збільшення числа процесорів, об’єму оперативної пам’яті), а не збільшення їх кількості.

Критерії вибору системи

Запропонований апаратно-програмний комплекс складався з двох високопродуктивних серверів RISC-архітектури IBM p570 Power System із створенням standby кластера.

Бази даних на основному майданчику кластера знаходились в режимі постійної роботи, тоді як резервний вузол знаходився в режимі standby. При цьому, бази даних були ідентичні, оскільки дані синхронно переносилися на standby. У разі виникнення проблем на основному сервері, бази даних на резервному майданчику переводилися в активний режим.

Для забезпечення серверного комплексу необхідним об’ємом дискового простору, сервери IBM p570 були підключені в існуючу мережу збереження даних SAN декількома незалежними шляхами. Тому, до існуючих систем збереження даних могли підключатися додаткові дискові кошики. Така модернізація систем збереження виконувалася “на льоту” без необхідності призупинення сервісів систем збереження.

Для забезпечення доступу до стрічкового накопичувача і організації LAN – free резервного копіювання використовувалася окрема зона SAN, як того вимагали правила організації мережі збереження даних для забезпечення високої швидкості резервного копіювання.

Рішення

Базова інфраструктура

Продукти

IBM p570 Power System

 

Переваги рішення

База данных на основной площадке кластера находились в режиме постоянной работы, в то время как резервный узел находился в режиме standby. При этом, базы данных были идентичны, так как данные синхронно переносились на standby. В случае неполадок на основном сервере, база данных на резервной площадке переводились в активный режим.

Для обеспечения серверного комплекса необходимым объемом дискового пространства, серверы IBM p570 были подключены в существующую сеть хранения данных SAN по нескольким независимым путям. Поэтому, к существующим системам хранения данных могли подключаться дополнительные дисковые корзины. Такая модернизация систем хранения выполнялась «на лету» без необходимости приостановки сервисов систем хранения.

Для обеспечения доступа к ленточному накопителю и организации LAN-free резервного копирования использовалась отдельная зона SAN, как того требовали правила организации сети хранения данных для обеспечения высокой скорости резервного копирования.

Результати проекту

Компанія SI BIS реалізувала високонадійне програмно-апаратне рішення з резервуванням основних компонентів (блоки живлення, внутрішні диски серверів, мережеві інтерфейси, FC адаптери для підключення до мережі зберігання даних).