Замовник

ВТБ Банк
Количество сотрудников: 2100
Web-site: https://vtb.ua/ru/

Про замовника

VTB Bank (Україна) – стабільний універсальний банк, який входить до групи найбільших банківських установ країни відповідно до класифікації Національного банку України. Профільними напрямками роботи банку є комплексне обслуговування великих корпоративних клієнтів, малого і середнього бізнесу, а також обслуговування фізичних осіб.

Завдання проекту

Активне розширення філіальної мережі Банку, зростання обсягів оброблюваної документації та ускладнення внутрішньобанківських бізнес-процесів стали причинами впровадження системи електронного документообігу (СЕД). За допомогою СЕД передбачалося прискорити і спростити підготовку, узгодження і зберігання документів як всередині окремих підрозділів, так і між ними; підвищити прозорість документообігу і посилити контроль виконання документів.

Проблеми і передумови проекту

За допомогою СЕД передбачалося прискорити і спростити підготовку, узгодження і зберігання документів як всередині окремих підрозділів, так і між ними; підвищити прозорість документообігу і посилити контроль виконання документів. Компанією SI BIS був запропонований комплексний проект по створенню програмно-апаратного комплексу системи електронного документообігу на базі корпоративної поштової системи. Основою цього проекту стало обладнання та програмне забезпечення виробництва корпорації IBM.

Критерії вибору системи

Компанією SI BIS був запропонований комплексний проект із створення програмно-апаратного комплексу системи електронного документообігу на базі корпоративної поштової системи. Основою цього проекту стало устаткування і програмне забезпечення виробництва корпорації IBM.

Запропоноване рішення дозволяло впровадити такі підсистеми:

– Корпоративна поштова система (КПС);

– Система електронного документообігу (СЕД);

– Система резервного копіювання;

– Мережа збереження даних (SAN).

Рішення

Базова інфраструктура

Продукти

IBM Lotus Domino/Notes

CompanyMedia на розгорнутій  системі Lotus Domino/Notes.

Результати проекту

Створення інтегрованого програмно-апаратного комплексу системи електронного документообігу CompanyMedia на базі корпоративної поштової системи Lotus Domino/Notes дозволило Банку автоматизувати процес реєстрації документів, підвищити контроль виконавської дисципліни, прискорити процес пошуку документів.

Особливості проекту

Впровадження комплексної системи розпочалося з “пілотного” проекту, метою якого було продемонструвати усі переваги запропонованого програмного забезпечення. На першому етапі “пілотного” проекту в головному офісі банку в м. Києві і в одній з філій була розгорнута поштова система IBM Lotus Domino/Notes. Ядро системи складалося з семи поштових серверів (6 серверів розташовувалися в центральному офісі і 1 у філії). У рамках “пілота” було проведено навчання користувачів системи, на якому був анонсований функціонал клієнтського забезпечення Lotus Notes і продемонстровані усі переваги колективної роботи в середовищі Lotus.

За підсумками “пілотного” проекту керівництвом Банку було прийнято рішення про поширення корпоративної поштової системи Lotus Domino/Notes на усю банківську структуру.

Наступним етапом реалізації комплексного проекту, над яким працювали фахівці компанії SI BIS і “ВТБ Банку”, стало впровадження системи електронного документообігу CompanyMedia на розгорнутій системі Lotus Domino/Notes.

Апаратна основа комплексної системи – устаткування IBM. Центральний вузол, на якому розташовується система IBM Lotus Domino/Notes, складався з кластерних пар серверів IBM x3660, системи збереження IBM DS4800 і оптичних маршрутизаторів IBM Total Storage SAN32B.

Для резервного копіювання, збереження і архівації даних в системі була передбачена стрічкова бібліотека IBM TS3310 Tape Library Express.