Опис

Система BI-аналітики призначена для надання доступу та обробки інформації, що міститься в різних системах або базах даних організацій, її аналізу. Як джерела можуть виступати будь-які інформаційні системи, бухгалтерські та фінансові програми, спеціалізовані галузеві рішення, а також локальні джерела (наприклад, Excel або Access файли).

Система бізнес-аналізу нового покоління, що дозволяє здійснювати стратегічний аналіз даних і підтримку процесу прийняття управлінських рішень в компанії. Продукт дозволяє легко створювати звіти, інформаційні панелі і візуалізації інформації.

Цінність для бізнесу:

  • Легке управління основними показниками ефективності на основі фінансових результатів
  • Точне прогнозування та управління ризиками, можливостями і фінансовими наслідками
  • Зниження витрат на інформаційну інфраструктуру і загальну вартість володіння

Основні переваги BI-аналітики:

  • Комплексне інтегроване рішення для аналізу даних, що надходять з різних джерел, звітності та обміну інформацією в єдиному середовищі
  • Простий і зрозумілий інтерфейс, легке завантаження даних, багаті можливості візуалізації, потужний функціонал пошуку, аналізу і зіставлення даних з різних джерел
  • Відсутність витрат на створення, обробку та тестування звітів, скорочення часу на їх складання
  • Підвищення ефективності побудови запитів
  • Сучасні засоби безпеки для обмеження доступу та захисту даних
  • Можливість масштабування рішення по мірі зростання бізнесу

Наші партнери та статуси: