Опис

Активний розвиток і вдосконалення інформаційних технологій, зміна призначених для користувача потреб і вимог до IT-інфраструктури породжує необхідність в її модернізації.

Переваги модернізації ІТ-інфраструктури:

 • Підвищення операційної ефективності і вдосконалення функціональних можливостей
 • Зниження загальної вартості володіння ІТ-інфраструктурою та витрат на її підтримку
 • Комплексна інтеграція між корпоративними системами і напрямками бізнесу

Основними причинами для модернізації можуть бути:

 • Збільшення кількості збоїв і перевантажень у роботі систем
 • Труднощі з впровадженням нових бізнес-процесів
 • Технічне і моральна відсталість інфраструктури
 • Труднощі з підтримкою географічного розширення бізнесу
 • Жорсткість вимог до інформаційної безпеки інфраструктури

Для підтримки високої ефективності будь-якого бізнесу застаріле обладнання і технології необхідно замінювати сучасними і актуальними.

Приклади реалізованих проектів:

 • Впровадження серверного обладнання в рамках проекту модернізації обчислювальних інфраструктур
 • Впровадження платформи IBM Power 8 для міграції додатків в більш продуктивну середу
 • Модернізація і впровадження сучасних систем зберігання даних