Опис

Опис

Віртуалізація – це об’єднання обчислювальних ресурсів ІТ-інфраструктури, яке дозволяє збільшити ефективність роботи компонентів, зменшивши кількість необхідних комп’ютерів і витрати на покупку програмного забезпечення.

Цінність для бізнесу:

Рішення для створення віртуальної ІТ-інфраструктури дозволяє компаніям ефективніше використовувати свої ІТ-ресурси, бути більш гнучкими і динамічними, а значить конкурентоспроможними. Віртуалізація – це спосіб зниження витрат на ІТ-інфраструктуру (як на програмне, так і на апаратне забезпечення) з можливістю підвищення ефективності та адаптивності для компаній будь-яких розмірів.

Компоненти:

  • Віртуалізація представлень
  • Віртуалізація додатків
  • Віртуалізація серверів

Віртуальна ІТ-інфраструктура забезпечує:

  • Уніфікацію великої кількості  серверів і робочих станцій
  • Ізоляцію одних сервісів і додатків від інших для зниження числа конфліктів
  • Зниження енерговитрат на живлення та охолодження обчислювальних систем
  • Оперативне розгортання сервера, робочих станцій і додатків
  • Зниження витрат на нові робочі місця та  їх обслуговування
  • Забезпечення відмовостійкості і зниження часу на відновлення у випадку збоїв.

Приклади реалізованих проектів:

  • Створення віртуальної інфраструктури розподіленої між двома ЦОД для забезпечення катастрофостійкості

Наші партнери і статуси: