Опис

 Технічний аудит є незалежною експертизою. Це процедура, яка дозволяє досліджувати IT- системи , щоб оцінити їх стан та виявити резерви для поліпшення ефективності діяльності.
Цінність для бізнесу:
  • 100% точна інформація про поточний стан апаратно-програмного коплексу
  • Збільшення віддачі від інвестицій в ІТ
  • Зниження витрат на ІТ вартість володіння інформаційними системами
Аудит апаратно-програмного комплексу включає:
  • Аудит існуючих інформаційних системи і технологій (оцінка поточного стану, що протікають процесів, визначення відповідність або невідповідність інформаційної системи заданим критеріям)
  • Аналіз налаштувань комплексу по наданим
  • Замовником даними Виїзд консультанта до Замовника для проведення аналізу комплексу
  • Рекомендації щодо поліпшення технічних характеристик різних компонентів існуючої інформаційної системи, вироблення плану по оптимізації існуючого комплексу
  • Виконання повної або часткової переконфігурації обладнання та комплексу в цілому (при необхідності)
  • Консультації спеціалістів Замовника в ході виконання робіт, а також по телефону / електронній пошті