Замовник

Національний Банк України
Web-site: https://www.bank.gov.ua/

Про замовника

Національної банк України (НБУ) – центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом України «Про національний банк України» та іншими законами України. Він є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України – гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні.

Завдання проекту

Це рішення було реалізоване на системах зберігання high-end класу IBM System Storage DS8100.

На першому етапі організована мережа збереження даних на одному майданчику. Рішення складалося з мережі збереження даних, створену у на двох 16-ти- портових світчах і сховища даних IBM DS8100 з об’ємом дискового простору 2 Тб з організацією синхронного віддзеркалювання даних.

На другому етапі модернізована мережа збереження даних на обох майданчиках, з переходом на нову 8Гбіт/сек технологію передавання даних. Рішення включало в себе директори IBM SAN768B (Brocade DCX) і модернізацію систем зберігання IBM DS8100 з додаванням додаткового дискового простору і портів введення-виведення.

Критерії вибору системи

Данное решение было реализовано на системах хранения high-end класса IBM System Storage DS8100.

На первом этапе была организована сеть хранения данных на одной площадке. Решение включало в себя сеть хранения данных основанную на двух 16-ти- портовых свитчах и хранилища данных IBM DS8100 с объемом дискового пространства 2 Тб с организацией синхронного зеркалирования данных.

На втором этапе была модернизирована сеть хранения данных на обеих площадках, с переходом на новую 8Гбит/сек технологию передачи данных. Решение включало в себя директоры IBM SAN768B (Brocade DCX) и модернизацию систем хранения IBM DS8100 добавлением дополнительного дискового пространства и портов ввода-вывода.

Рішення

Базова інфраструктура

Продукти

IBM System Storage DS8100.